Du er her

BHR - Behandlingsreiser

  • Behandlingsreiser 
  • Frimilutt BHR 

TIL ALLE ELEVER SOM HAR FÅTT TILBUD OM BEHANDLINGSREISE PÅ DEN NORSKE SKOLEN PÅ GRAN CANARIA:

De elevene som er valgt ut til et 3 / 4 ukers opphold hos oss kommer i en gruppe med ca 18-22 elever fra 1-7 klasse eller fra 8-10 klasse. Gruppa har en lærer og er på skolen fra 08.30 til 13.20 hver dag.Vi følger felles timeplan, men jobber individuelt. Hovedfokus er basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Det settes også av tid til de øvrige fagene som elevene eventuelt har med seg.

Det er viktig at elevene har med egne skolebøker, evt kopier fra skolebøkene og planer fra hjemskolen. Alle elevene jobber individuelt med egne planer.

I tillegg til egne planer skriver vi en egen loggbok fra oppholdet, lærer litt spansk og lokalhistorie om de kanariske øyene. Så har vi selvfølgelig gym! Skolen har et godt bibliotek for utlån av bøker og vi vektlegger leseglede!Elevene har tilgang på datamaskiner i klasserommet, men medbrakte maskiner kan også nyttes hvis det er ønskelig.

Dere kan glede dere til å komme hit! Vi er en flott skole med ca 250 elever fra 1. klasse til 3. videregående. Vi som jobber her trives veldig godt. Ikke bare på grunn av solen, men fordi det er et godt sted å være og et godt sted å lære!

Se leserinnlegget fra en elev høsten 2014, Lenke ligger i slutten av dokumentet.

Vedlegget «Samleplan» fylles ut av kontaktlærer - og det er viktig at vi får epostadressen til kontaktlærer da alle lærerne får en kort rapport fra kontaktlærer på BHR i etterkant. Dessuten er det praktisk og nyttig å snakkes via epost underveis i oppholdet.

Samleplanen kan skannes og sendes til kontaktlærer på Den Norske Skolen.

epost : bhr@colegio.no

Velkommen til Den Norske Skolen på Gran Canaria - gled deg! Vi er her for deg!

Lenker:

Hvorfor behandlingsreiser er viktig​ (Leserinnlegg fra Helene, 15 år)

- Samleplan som skal fylles ut av kontaktlærer (PDF dokument)

- Info til kontaktlærer (PDF dokument)

- Foreldresamtykke (PDF dokument)